Privacybeleid

In deze privacyverklaring leg ik uit wat we op de website www.lifestyletoday.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op via info@lifestyletoday.nl

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer uw gebruikmaakt van onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn of die u zelf invult. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. De ingezonden informatie zal niet worden gebruikt voor marketing doeleinden.

Hieronder vind u alle persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die u gebruikt, verwerken.

Wanneer u een contactformulier invult
Wanneer u het contactformulier invult gebruiken wij persoonsgegevens zodat wij uw vraag of opmerking netjes kunnen afhandelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die u aan ons doorgeeft, onder andere de naam die u invult, uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om uw verzoek af te kunnen handelen. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Dit zullen wij dan ook bij u navragen.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Lifestyle today gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Lifestyle today, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Wanneer u een reactie plaatst
Wanneer u een reactie plaatst verwerken wij de naam die u invult, het e-mailadres, de URL van de website (wanner ingevuld) en de inhoud van de reactie.
Door het eerste hokje aan te vinken kiest u ervoor dat uw naam, e-mailadres en website (wanneer deze is ingevuld) in de browser worden bewaard voor de volgende keer wanneer u een reactie plaatst. Deze gegevens worden opgeslagen in een cookie. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een cookie Deze cookies zijn één jaar lang geldig.

Door het tweede hokje aan te vinken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de bovenstaande gegevens door www.lifestyletoday.nl.
Deze gegevens en metadata blijven op de website gepubliceerd zolang de website bestaat. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Reacties kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden om spam te voorkomen en te bestrijden

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Wij delen uw persoonsgegevens met SiteGround omdat dit het hostingbedrijf is van www.lifestyletoday.nl

Met uitzondering van de hierboven genoemde partner, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Functionele cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die u invult in onze contactformulieren op te slaan zodat u die niet meteen kwijtraakt als u verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals de social media accounts. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht u op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

U kunt u ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit uw browser te verwijderen.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Analytische cookies
Als analytics programma gebruiken wij Jetpack. Jetpack verzamelt de volgende gegevens: de verwijzende URL (bijvoorbeeld wanneer je via Facebook naar deze site klikt), de tijdsstempel van de gebeurtenis, landcode en browsertaal. Wij kunnen deze informatie niet zien. Het enige dat wij kunnen zien is hoeveel weergaven de website heeft gehad. Tot de specifieke informatie hebben wij geen toegang. Statistieklogboeken (met IP adres) worden 28 dagen bewaard door Automaticc en worden uitsluitend gebruikt voor deze functie.

De volgende activiteiten worden bijgehouden voor de statistieken: bericht- en pagina weergave, klikken met uitgaande links, verwijzende URL’s, zoektermen en het land. Wij verzamelen deze gegevens om een goed beeld te krijgen van de doelgroep, zodat wij de website kunnen verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegeven
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactinformatie
Over privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen via info@lifestyletoday.nl